• VISOKI STANDARDI U
  KVALITETU
  Dobra Poljoprivredna praksa
  Higijena berbe maline, kupine i šljive
 • .
  Serbia
  GREEN VILLAGE
  High standards in quality and safety.

Dobra Poljoprivredna praksa

Preduzeće "Drenovac" d.o.o. ima visoke standarde u kvalitetu i bezbednosti proizvoda.
Saradnju sa kooperantima i kupcima održava kroz uzajamno poverenje, insistiranje na kvalitetu i kontroliše ga primenom IFS FOOD i GlobalGAP standarda.
Zaposleni u preduzeću „Drenovac“ d.o..o, konstantno prate aktuelna dešavanja na svetskom tržištu pa samim tim definišu nove zahteve prema kooperantima.
Poljoprivredni proizvođači, kooperanti, dobijaju od naše stručne službe neophodne instrukcije kako bi se sačuvao kvalitet i bezbednost proizvoda:

HIGIJENA BERBE MALINE, KUPINE I ŠLJIVE

Malina je vrsta voća koje se nakon berbe u daljim oblicima prerade ne pere.
Zbog takvih činjenica plod je izložen mnogim rizicima pa je za bezbednost ploda potrebno sagledati više parametara.
U plodovima maline pronađen je patogen NOROVIRUS koji izazivanjem stomačnih tegoba šteti zdravlju ljudi. Na obukama koje organizujemo, poljoprivredni proizvođači su obavešteni o tome šta izaziva ovu bolest i kako da spreče kontaminaciju ploda ovom pojavom virusa. Kroz edukaciju kooperante upoznajemo i sa drugim mogućim rizicima u higijeni berbe, privremenog skladištenja i transporta plodova.

PROGRAM ZAŠTITE MALINE ZA TEKUĆU GODINU

Stručna služba preduzeća prati dešavanja na ciljanim tržištima i na osnovu novih podataka kreira listu dozvoljenih aktivnih materija koje se mogu koristiti za zaštitu maline i koje su dozvoljene na tržištu Srbije, EU i USA.
Prilikom gajenja vrši se integralna zaštita maline. Kako bi se očuvala bezbednost ploda nije potrebno obavljati sve tretmane zaštite, već samo ako je to neophodno u pojedinim fenofazama razvoja biljke.

IFS FOOD

U 2014. godini implementiran je IFS FOOD standard čime su se ostvarili ciljevi preduzeća:
• Povećan je nivo bezbednosti i kvaliteta proizvoda
• Kroz procedure i radna uputstva omogućeno je preglednije i lakše poslovanje preduzeća
• Uspostavljena je detaljnija sledljivost proizvoda (traceability)
• Osnaženo je poverenje od strane kupaca
• Povećan je broj kupaca
U ocenjivanju standarda su učestvovala akreditovana sertifikaciona tela sa visoko kvalifikovanim ocenjivačima.