• .
    Serbia
    GREEN VILLAGE
    High standards in quality and safety.

 

 

Opština Arilje se prostire na 349 km² I broji oko 20,000 stanovnika samim tim glavna delatnost stanovništa je uzgajanje malina jos od 1957 godine. Malina je ekonomski najznačajniji proizvod poljoprivredne proizvodnje, gaji se na oko 1.500 ha, a godišnje se u proseku proizvede oko 15.000 t. Dominira brdsko-planinsko područje sa umereno kontinentalnom klimom idealnom za uzgajanje voćne kulture kao što je malina.


 

Kompanija Drenovac doo bila je inicijator sertifikacije geografskog porekla ,,Ariljska malina”. Projekat zaštite geografskog porekla nastao je iz potrebe da na globalnom tržištu izdvojimo malinu našeg regiona koja se uzgaja na poseban i jedinstven način i obuhvata isključivo sorte ,,Vilamet” i ,,Miker”.  Ime geografskog porekla možemo smatrati kao pasoš maline koja dolazi iz Ariljskog malinogorja koja pored izuzetnih organoleptičkih karakteristika kao takva nudi i kompletnu sledljivost od proivođača u plantaži do krajnjeg kupca. Sledljivošću kvalitet i bezbednost hrane stavljamo na prvo mesto i samim tim sprečavamo mogućnost malverzacije ili reeksporta maline iz drugih regiona i zemalja. Drenovac doo ima dugogodišnju saradnju sa više od 150 poljoprivrenih proizvođača koji prate nove zahteve i trendove globalnog tržišta i daju svoj doprinos zdravlju i bezbednosti svih nas.

Portfolio proizvoda od Ariljske maline je raznovrstan uzimajući u obzir da kompanija Drenovac doo ima dve odvojene proizvodnje koja se deli na proizvodnju liofilizovanog voća i proizvodnju duboko zamrznutog voća.

 

 

Drenovac doo posebnu pažnju posvećuje deklaraciji maline sa zaštićenim geografskim poreklom. Svaku deklaraciju prati hologramska oznaka "Republike Srbije"izdata od zavoda za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu.

 

 

Liofilizovana geografskim poreklom zaštićena "Ariljska malina":

Ceo plod Griz Prah

 

Duboko zamrznuta geografskim poreklom zaštićena "Ariljska malina";

 
Rolend ( svi kvaliteti) Griz ( 2 x laserski prebir)  

Benefiti i održivost proizvoda sa geografskim poreklom

   
     

 

Proizvodnja ,,Ariljske maline” griz u kvalitetu 2 x laser prebir