• Duboko zamznuto voće
  • .
    Serbia
    GREEN VILLAGE
    High standards in quality and safety.

Duboko zamrznuto voće

Duboko zamrznuto voće (malina, kupina, šljiva) proizvedeno je u skladu sa postojećim standardima kvaliteta (IFS Food, GlobalGAP). Duboko zamrznuto voće se kalibrira, otklanjaju se nečistoće i pakuje se kao finalni proizvod prema standardima i zahtevima kupca. Ukupan kapacitet skladištenja iznosi  preko 1000 t.
U ponudi imamo sledeće vrste proizvoda:
Duboko zamrznuta malina
Duboko zamrznuta kupina
Duboko zamrznuta šljiva
Duboko zamrznuta divlja borovnica
Duboko zamrznuta kajsija polovina (ručno sečena)
Duboko zamrznuta višnja
Duboko zamrznuta jagoda

Kooperanti koji sarađuju sa preduzećem Drenovac doo dobijaju nekoliko instrukcija kako bi se izbegla kontaminacija plodova pre i tokom berbe:

Zaštita i ishrana maline

Kooperanti  preduzeć a Drenovac doo, dobijaju jedinstveni program zaštite voćaka koji je implementiran prema potrebama tržišta EU, SAD, Rusije i Srbije. Program zaštite je kreiran prema savetima stručnih službi i validan je u navedenim zemljama.
Svake godine, poljoprivredni proizvođači dobijaju program zaštite koji je u skladu sa novim zakonima.
U preduzeću DRENOVAC DOO kontrola se vrši kod svakog proizvođača tako što se na početku i sredini berbe uzimaju uzorci plodova i analiziraju. Ove godine preduzeće je uradilo preko 100 analiza na pesticide i nije bilo neusaglašenosti što je pokazatelj uspešne obuke i znanja u ovoj oblasti.
Ishrana voćaka se vrši na osnovu analize zemljišta. Poljoprivredni proizvođači dobijaju instrukcije od stručne službe kako da uzmu uzorak i kako da ga pošalju na analizu. Na osnovu preporuka posle analize vrši se ispravna ishrana voćaka.

Ostali vidovi zaštite od kontaminacije plodova

U toku berbe,  gazdinstvo kod poljoprivrednog proizvođača mora biti čisto i uredno. Od kooperanta se zahteva da svim sezonskim radnicima mora održati obuku koja uključuje pravila higijene i postupke sa ubranim plodovima.
Voda za navodnjavanje i zaštitu maline koja se nalazi na gazdinstvu mora biti kvalitetom usklađena sa domaćim zakonodavstvom jer može biti veliki izvor za kontaminaciju plodova.
Poljoprivredni proizvođači dobijaju ambalažu (plastične gajbe) koje moraju biti potpuno čiste.
U berbi gajbe ne smeju biti u direktnom kontaktu sa zemljom, već je obaveza da se koriste podmetači. Tokom berbe u gajbama se ne smeju nalaziti nikakve druge primese (trava, lišće, kamenje i slično). Ubrani plodovi moraju biti u skladu sa kvalitetom (bez pojave plesni, nedozreli, prezreli, deformisani i sl) .
Prilikom transporta se vodi računa da prevozna sredstva: traktorska prikolica, traktorska korpa i/ili automobili budu čisti.
Preduzeće Drenovac doo prema standardu ima detaljnu Prijemnu kontrolu svežeg i zamrznutog voća.

Nakon uspešno sprovedih procesa do momenta ulaska robe u hladnjaču, rizik od kontaminacije plodova i dalje može postojati. Usavršavanjem HACCP sistema i implementacijom IFS Food standarda od 2014. god preduzeće je maksimalno otklonilo rizike od dalje kontaminacije plodova.

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

 

Project Image
Project Image
Project Image